Nice semafor sygnalizacyjny, czerwony – zielony, uchwyt w standardzie, 130Vpp/ps

Semafor czerwony-zielony-uchwyt-w-standardzie-130vppps,1111888.html">sygnalizacyjny, czerwonyzielony, uchwyt w standardzie, 230Vpp/ps